Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б. Ю.
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ЯК ОБ’ЄКТНОЇ СКЛАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ДАНИЛЕНКО І. В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ІЛЬЧИШИН Н. В.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВСТАНОВЛЕННЯ

КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я. С.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

ТОПЧІЙ В. В., БОДУНОВА О. М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВІТЮК Д. Л.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНІСТРАТЕНКО Ю. І., ГРИЦЮК І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

ДВОРНИКОВА І. В.
ПОТЕРПІЛИЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ СТ. 135 КК УКРАЇНИ

ЛІТУН О. О.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ВАСИЛИНА М.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ОРГАНІЗАЦІЯ» І «УПРАВЛІННЯ» ТА ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ВАСКІВСЬКИЙ А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ГОРДІЄНКО С.Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

ГРУДОВЕНКО О.С.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ДЕНИСЕНКО Г.В.
ГАРАНТІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ДЯЧИШИН І.М.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МОРАЛЬНИХ НОРМ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЗАЙКІНА Г.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ З ПОЗИЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

КАЛЮЖНИЙ А.П.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

КОЗАЧЕНКО А.О.
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

ФІЛОНЕНКО О.М.
МЕЖІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

МАНДЗИК П.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОСУДДЯ» ТА «СУДОВА ВЛАДА»

ОЛІЙНИК В.І.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

РУДИК М.М.
ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНІЙ ПРОТИПРАВНІЙ ПОВЕДІНЦІ ОСОБИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

СОВА В.В.
МЕЖІ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА І ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТРАЧ С.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЮРЯ Ю.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА, ПРЕДМЕТА І МЕТОДІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ

ХАРКЕВИЧ Ю. І.
ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ПІДРОБКИ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА ПІДТВЕРДЖУЄ КОВІД-БЕЗПЕЧНІСТЬ

ЯЦИШИН Я.Б.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗМІСТУ ІДЕЙ СОБОРНОСТІ В ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ Ю. БАЧИНСЬКОГО ТА М. МІХНОВСЬКОГО

НАКОНЕЧНА І.В.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ