Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРIНКА

ЗМIСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ГАЛУНЬКО В.В. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 2014–2015 РР.

ГУЛАК О.В. ШЛЯХИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО;

БОБРИК В.І. МАТЕРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ ВИТРЕБУВАННЯ

ВОЙТЕНКО Т.В. ЗМІНА СТАТІ ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

ДЗЮБА І.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

ЗРАЖЕВСЬКА Н.О. ПРОВАДЖЕННЯ З ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДАХ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

КОРОЄД С.О. СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

МУДРЕЦЬКА Г.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЧЕРНЕНКО О.А. КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

ЯМКОВА І.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНШИН М.І. СУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОМОГАМИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ І ВИХОВАННЯМ ДИТИНИ

НЕСТЕРЦОВА-СОБАКАРЬ О.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ НАРИС ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК ДО СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ПРАЦІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АЛФЬОРОВА Т.М. СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

БЕЗПАЛОВА О.І. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ВІДОМЧОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

БІЛИК В.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

БОРОВКОВ Р.О. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ОЛЕФІР В.І. ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

ОРЛОВСЬКА І.Г. ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

РИБАС А.В. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ