Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРIНКА

ЗМIСТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

АКСЮТІНА А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

БАРАНОВА В.О. КОРЕКЦІЙНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

БОБРИК В.І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СТРУКТУРИ ЦИВІЛІСТИЧНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

ДАДЕРКО Л.Ф. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

КОРОЄД С.О. ДО ПИТАННЯ ПРО НОВУ КОНЦЕПЦІЮ ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СВИСТУН Л.Я. РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВІРНОЇ ТА ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДРОЗД О.Ю. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ЗОЛОТУХІНА Л.О. РОЛЬ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ІЗУЇТА П.О. ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ОБУШЕНКО Н.М. СУТНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО БЕЗПАЛОВА О.І. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЯК ОДИН ІЗ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

БОРОВКОВ Р.О. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МОБІЛЬНІ ТЕЛЕФОНИ

БРАТКОВ С.І., ГОРБУНОВА О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ГАЛУНЬКО В.В. ПРАВОВИЙ СТАН І НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ

ГУЛАК О.В. ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРА РУХУ КРАЇНИ

КВІТКА Я.М. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

МУРАШИН О.Г. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ОЛЕФІР В.І. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

ОЛІЙНИК О.О. СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РИБАС А.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУДДІВ

САУНІН Р.Д. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ – «СИЛОВОЇ СТРУКТУРИ» ДЕРЖАВИ