Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРУШКО А.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДМІНИ ДИТИНИ ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

БАДЮКОВ Ю.В. «ПОГАНЕ ПОВОДЖЕННЯ» ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 434 КК УКРАЇНИ

БУРАНГУЛОВ А.В. РОЛЬ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕМОВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ І ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

ВОРОНІН В.І. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ З’ЯСУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

ГРЕБЕНЮК М.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАСКУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ОБГОВОРЮВАНИХ ПИТАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЗАЯЦЬ Р.Я. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБОВ’ЯЗКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КАЛАТУР М.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

ЛУКАШЕВИЧ С.Ю. ПРОГРАМУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ

ОЛІЙНИК О.С. ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

РОЗСОХА К.О. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

САЧКО О.В. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СЛЮСАР Д.Ю. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ТАРАН Т.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЖІНКИ-ШАХРАЯ

ФЕДЧУН Н.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА

ЧЕРЕВКО К.О., АВДЄЄВ О.О. ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ІЗ НЕОБЕРЕЖНОСТІ

ШАЙТУРО О.П. МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ЩЕРБАКОВА А.К. МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

ЯЩЕНКО А.М. ПОНЯТТЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЛИНЯНИЙ О.В. ПІДСТАВИ СКЛАДАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

КАРПЕНКО М.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

КОТОВА А.С. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АРЕШТ МАЙНА» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КРЕТ Г.Р. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЛАТИШ К.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІБЕРВАНДАЛІЗМУ

ЛИСЕЮК А.М., ГЕЙМАЛ М.В. ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НЕВОДНИЧА Л.О., АБРАМЯНЦ А.В. СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ЧИ БІЛЬШЕ – ЗНАЧИТЬ КРАЩЕ?

САПІН О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ШАПОВАЛОВА І.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Д’ЯЧЕНКО Н.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОСТЕНКО С.К. СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ ЯК ОРГАНУ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ

СУПРУН Г.Б. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДЕРКАЧ А.Л. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВОЗАХИСТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЮ ЮСТИЦІЄЮ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОБСЄ)

ОРЄХОВ С.М. АДАПТАЦІЯ УКРАЇНОЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

ПУШКІНА О.В., ПАЛЄЄВА Ю.С., ЧЕБИКІНА Т.С. ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ДИПЛОМАТИЧОГО КОРПУСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

ШПЕРУН Х.В. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

КОВАЛЬ І.М., РАТУШНА О.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

ПОПАДИНЕЦЬ М.І. ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЮРИДИЧНОГО ПІДХОДУ

СИРОВАЦЬКИЙ В.І. ОНТОЛОГІЧНІ КОНСТАНТИ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ: ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І «ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО»