Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ДЖЕРЕЛІЙ В.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСТАХ

ІСАКОВА В.М. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБРОСЬКІН В.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ НА БЛОКПОСТАХ У ЗОНІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

АГАПОВА О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БАНДУРА С.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРЕДМЕТА (КОНЦЕПТУ) АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ

БЕВЗ С.І. НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

БУДЬ О.А. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ

ВАСИЛЬЧЕНКО Н.О. ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ

ГАЛЬОНКІН С.А. НАПРЯМИ ТА ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ М.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД

ЄМЕЦЬ Л.О. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАЙКІНА Г.М. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ЗАЛУЖНИЙ В.Г. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС АТЕСТУВАННЯ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ПОПЕРЕДНЄ АДМІНІСТРАТИВНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ІВАНОВ С.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ІВАНЦОВ В.О. ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

КАДНИКОВА Г.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ

КАЛІНІЧЕВ А.А. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ (ТАКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

КОНДРАТЕНКО В.М. ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КОЩИНЕЦЬ В.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

МАЛІКОВ В.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ВИЯВИ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ)

МАМАЛУЙ О.О. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ-ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОМІРНОСТІ РІШЕНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

ОСТРОВИЧ Е.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОГРЕБНЯК М.М. ОСОБЛИВОСТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РІВІС М.М. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

РОССІХІНА Г.В., РОССІХІН В.В. ЩОДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПУБЛІЧНУ ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

САВЮК М.Ф. РОЛЬ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

САРИБАЄВА Г.М. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ

СМОЛІЙ І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

СОЛДАТОВА В.Д. ПРИЧИНИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СТОЛБОВИЙ В.М. ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ДЕФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТИХОНОВА О.В., ГЕРАСИМЕНКО Л.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ЧЕРНИШОВ Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУР ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ